Welcome to BCC

ระบบซื้อใบสมัครออนไลน์
นักเรียนประถมศึกษาปี่ที่ 1
ปีการศึกษา 2565

ประกาศ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ปิดรับสมัครนักเรียน

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ที่ให้ความสนใจสมัครเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอปิดบริการการซื้อใบสมัครออนไลน์

และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในการสอบปีหน้า

ขอพระเจ้าอวยพระพร